Kelime Kökeni: Apraksi - Tıp Beceri Yitimi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”apraksi” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”tıp beceri yitimi” şeklinde olup anlamı ”İnme veya duyusal bir bozukluk olmaksızın belirli bir amaca yönelik hareketi yapamama durumu.” şeklindedir.


Kelime : apraksi

Kökeni : Fr. apraxie

Karşılığı : tıp beceri yitimi

Anlamı : İnme veya duyusal bir bozukluk olmaksızın belirli bir amaca yönelik hareketi yapamama durumu.

Diğer Konular

 • parametre - mat. değişken
  Kelime Kökeni
 • orijinal - özgün
  Kelime Kökeni
 • komplike - karmaşık
  Kelime Kökeni
 • batimetre - den. derinlikölçer
  Kelime Kökeni
 • amorf - fiz. biçimsiz
  Kelime Kökeni
 • endirekt - dolaylı
  Kelime Kökeni
 • karizma - etkileyicilik
  Kelime Kökeni
 • pik - ekon. değer bakımından yükselme
  Kelime Kökeni
 • angajman - bağlantı
  Kelime Kökeni
 • pusula - yön belirteci
  Kelime Kökeni
 • science-fiction - bilim kurgu
  Kelime Kökeni
 • vena - anat. toplardamar
  Kelime Kökeni
 • server - bl. sunucu
  Kelime Kökeni
 • etnoloji - ırk bilimi
  Kelime Kökeni
 • prodüksiyon - sin. ve TV yapım
  Kelime Kökeni