Kelime Kökeni: Antropolog - Insan Bilimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”antropolog” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”insan bilimci” şeklinde olup anlamı ”İnsan bilimi uzmanı.” şeklindedir.


Kelime : antropolog

Kökeni : Fr. anthropologue

Karşılığı : insan bilimci

Anlamı : İnsan bilimi uzmanı.

Diğer Konular

 • pitoresk - resimsi
  Kelime Kökeni
 • rezervasyon - ayırtma
  Kelime Kökeni
 • provokatör - kışkırtmacı
  Kelime Kökeni
 • koordine - eş güdümlü
  Kelime Kökeni
 • charter - dolmuş uçak
  Kelime Kökeni
 • sosyolog - toplum bilimci
  Kelime Kökeni
 • transandantalizm - fel. deneyüstücülük
  Kelime Kökeni
 • mutasyon - biy. değişinim
  Kelime Kökeni
 • joy-stick - kumanda kolu
  Kelime Kökeni
 • pünez - raptiye
  Kelime Kökeni
 • aysberg - coğ. buz dağı
  Kelime Kökeni
 • dekont - ekon. hesap belgesi
  Kelime Kökeni
 • betoniyer - betonkarar
  Kelime Kökeni
 • stilizasyon - biçemleme
  Kelime Kökeni
 • eristik - fel. didişim
  Kelime Kökeni