Kelime Kökeni: Animizm - Fel. Canlıcılık


TDK Yazım kurallarımıza göre ”animizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. canlıcılık” şeklinde olup anlamı ”Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış.” şeklindedir.


Kelime : animizm

Kökeni : Fr. animisme

Karşılığı : fel. canlıcılık

Anlamı : Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış.

Diğer Konular

 • episantır - jeol. deprem ortası
  Kelime Kökeni
 • asimetri - mat. bakışımsızlık
  Kelime Kökeni
 • enfrastrüktür - top. b. altyapı
  Kelime Kökeni
 • objektivite - nesnellik
  Kelime Kökeni
 • hümanizma - fel. insancıllık
  Kelime Kökeni
 • agrafi - ruh b. yazma yitimi
  Kelime Kökeni
 • empoze - dayatılmış
  Kelime Kökeni
 • haploloji - db. orta hece düşmesi
  Kelime Kökeni
 • network - bilgisayar ağı
  Kelime Kökeni
 • gastroenteroloji - sindirim bilimi
  Kelime Kökeni
 • bilanço - ekon. dengelem
  Kelime Kökeni
 • arboretum - ağaç parkı
  Kelime Kökeni
 • onomatopeik - db. yansımalı
  Kelime Kökeni
 • afiş - ası
  Kelime Kökeni
 • pitoresk - resimsi
  Kelime Kökeni