Kelime Kökeni: Angaje - Bağlanmış


TDK Yazım kurallarımıza göre ”angaje” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”bağlanmış” şeklinde olup anlamı ”Bağlı olan.” şeklindedir.


Kelime : angaje

Kökeni : Fr. engage

Karşılığı : bağlanmış

Anlamı : Bağlı olan.

Diğer Konular

 • aforizma - özdeyiş
  Kelime Kökeni
 • transfigürasyon - biçim değişimi
  Kelime Kökeni
 • hümanizm - fel. insancıllık
  Kelime Kökeni
 • reaksiyon - 1. tepki, 2. kim. tepkime
  Kelime Kökeni
 • Pantürkizm - Türkçülük
  Kelime Kökeni
 • antropoit - insansı
  Kelime Kökeni
 • self-servis - seçal
  Kelime Kökeni
 • futbol - sp. ayak topu
  Kelime Kökeni
 • enstrümantal - müz. sözsüz
  Kelime Kökeni
 • kontraksiyon - dil b. büzüşme
  Kelime Kökeni
 • prezante - tanıtılmış
  Kelime Kökeni
 • fotometri - fiz. ışık ölçümü
  Kelime Kökeni
 • entegre - bütünleşmiş
  Kelime Kökeni
 • intertextuality - ed. metinler arasılık
  Kelime Kökeni
 • seleksiyon - 1. seçme, 2. biy. ayıklanma
  Kelime Kökeni