Kelime Kökeni: Anartri - Tıp Dil Tutukluğu


TDK Yazım kurallarımıza göre ”anartri” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”tıp dil tutukluğu” şeklinde olup anlamı ”” şeklindedir.


Kelime : anartri

Kökeni : Fr. anarthrie

Karşılığı : tıp dil tutukluğu

Anlamı :

Diğer Konular

 • kalifikasyon - niteliklilik
  Kelime Kökeni
 • entomolojist - böcek bilimci
  Kelime Kökeni
 • abonman - sürdürüm
  Kelime Kökeni
 • squash - sp. duvar topu
  Kelime Kökeni
 • rafting - sp. sal yarışı
  Kelime Kökeni
 • fatalist - fel. yazgıcı
  Kelime Kökeni
 • hümanist - fel. insancıl
  Kelime Kökeni
 • mikoloji - mantar bilimi
  Kelime Kökeni
 • diyalekt - dil b. lehçe
  Kelime Kökeni
 • psikopat - akıl hastası
  Kelime Kökeni
 • adenit - tıp ak kan yangısı
  Kelime Kökeni
 • lobi - mim. dalan
  Kelime Kökeni
 • sübvansiyon - ekon. destekleme
  Kelime Kökeni
 • rölativist - fel. göreci
  Kelime Kökeni
 • devalüe - ekon. değeri düşürülmüş
  Kelime Kökeni