Kelime Kökeni: Alfabe - Db. Abece


TDK Yazım kurallarımıza göre ”alfabe” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”db. abece” şeklinde olup anlamı ”Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü.” şeklindedir.


Kelime : alfabe

Kökeni : Fr. alphabet

Karşılığı : db. abece

Anlamı : Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü.

Diğer Konular

 • egzomorfizm - jeol. dış başkalaşım
  Kelime Kökeni
 • dealer - satımcı
  Kelime Kökeni
 • apostrof - db. kesme işareti
  Kelime Kökeni
 • indeterminizm - fel. belirlenmezcilik
  Kelime Kökeni
 • istatistik - 1. sayımlama, 2. sayım bilimi
  Kelime Kökeni
 • step by step - adım adım
  Kelime Kökeni
 • reasürans - ikili sigorta
  Kelime Kökeni
 • likit - 1. fiz. sıvı, 2. ekon. nakit
  Kelime Kökeni
 • otodidakt - öz öğrenimli
  Kelime Kökeni
 • defans - sp. savunma
  Kelime Kökeni
 • müzikoloji - müzik bilimi
  Kelime Kökeni
 • operasyon - 1. dizi eylem, 2. ask. harekât, 3. tıp ameliyat
  Kelime Kökeni
 • immünoloji - bağışıklık bilimi
  Kelime Kökeni
 • fragman - sin. tanıtma filmi
  Kelime Kökeni
 • strüktüralizm - yapısalcılık
  Kelime Kökeni