Kelime Kökeni: Alegorik - Ed. Yerinel


TDK Yazım kurallarımıza göre ”alegorik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ed. yerinel” şeklinde olup anlamı ”Alegori ile ilgili.” şeklindedir.


Kelime : alegorik

Kökeni : Fr. allégorique

Karşılığı : ed. yerinel

Anlamı : Alegori ile ilgili.

Diğer Konular

 • think-tank - beyin takımı
  Kelime Kökeni
 • alpinist - dağcı
  Kelime Kökeni
 • jeolog - yer bilimci
  Kelime Kökeni
 • alkalimetre - kim. alkalölçer
  Kelime Kökeni
 • dekadans - çöküş
  Kelime Kökeni
 • minimum - en az, en küçük
  Kelime Kökeni
 • atavizm - ant. atacılık
  Kelime Kökeni
 • elimine - sp. elenmiş
  Kelime Kökeni
 • planet - gök b. gezegen
  Kelime Kökeni
 • optimizasyon - mat. en uygun duruma getirme
  Kelime Kökeni
 • viraj - dönemeç
  Kelime Kökeni
 • izometri - geom. eş ölçüm
  Kelime Kökeni
 • klon - biy. kopya
  Kelime Kökeni
 • hidrosfer - coğ. su yuvarı
  Kelime Kökeni
 • pitoresk - resimsi
  Kelime Kökeni