Kelime Kökeni: Alafranga - Batılıca


TDK Yazım kurallarımıza göre ”alafranga” kelimesinin kökeni .
Karşılığı ”Batılıca” şeklinde olup anlamı ”Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili.” şeklindedir.


Kelime : alafranga

Kökeni : İt. alla franca

Karşılığı : Batılıca

Anlamı : Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili.

Diğer Konular

 • paganizm - top. b. çok tanrıcılık
  Kelime Kökeni
 • eksibisyonizm - ruh b. göstermecilik
  Kelime Kökeni
 • zum - optik kaydırma
  Kelime Kökeni
 • biyolojik - dirim bilimsel
  Kelime Kökeni
 • aktivite - etkinlik
  Kelime Kökeni
 • fatalist - fel. yazgıcı
  Kelime Kökeni
 • teleoloji - erek bilimi
  Kelime Kökeni
 • puzzle - yapboz
  Kelime Kökeni
 • aranje - müz. düzenlenmiş
  Kelime Kökeni
 • şvester - 1. hemşire, 2. kız kardeş
  Kelime Kökeni
 • kalibrasyon - 1. ölçümleme, 2. ölçülüleme
  Kelime Kökeni
 • ontogenez - biy. birey oluş
  Kelime Kökeni
 • jogging - sp. doğa yürüyüşü
  Kelime Kökeni
 • litografya - taş basması
  Kelime Kökeni
 • radyoaktivite - fiz. ışınetkinlik
  Kelime Kökeni