Kelime Kökeni: Akronim - Db. Kısma Ad


TDK Yazım kurallarımıza göre ”akronim” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”db. kısma ad” şeklinde olup anlamı ”Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ünsüzlerinden yararlanarak gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akılda kalabilecek bir söz oluşturma.” şeklindedir.


Kelime : akronim

Kökeni : İng. acronym

Karşılığı : db. kısma ad

Anlamı : Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ünsüzlerinden yararlanarak gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akılda kalabilecek bir söz oluşturma.

Diğer Konular

 • trekking - doğa yürüyüşü
  Kelime Kökeni
 • Amerikanizm - Amerikancılık
  Kelime Kökeni
 • estetik - fel. güzel duyu
  Kelime Kökeni
 • ozokerit - jeol. yer mumu
  Kelime Kökeni
 • bilyon - milyar
  Kelime Kökeni
 • vejetaryen - etyemez
  Kelime Kökeni
 • mutasyonist - biy. değişinimci
  Kelime Kökeni
 • egoist - bencil
  Kelime Kökeni
 • ekskavatör - kazaratar, kazmaç
  Kelime Kökeni
 • monizm - fel. tekçilik
  Kelime Kökeni
 • amenajman - huk. düzenleyim
  Kelime Kökeni
 • mineroloji - mineral bilimi
  Kelime Kökeni
 • demografi - nüfus bilimi
  Kelime Kökeni
 • sekunder - ikincil
  Kelime Kökeni
 • defans - sp. savunma
  Kelime Kökeni