Kelime Kökeni: Agrega - Katışmaç


TDK Yazım kurallarımıza göre ”agrega” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”katışmaç” şeklinde olup anlamı ”Benzer olmayan maddelerden oluşmuş bütün.” şeklindedir.


Kelime : agrega

Kökeni : Fr. agrégat

Karşılığı : katışmaç

Anlamı : Benzer olmayan maddelerden oluşmuş bütün.

Diğer Konular

 • antropoit - insansı
  Kelime Kökeni
 • brick game - tuğla oyunu
  Kelime Kökeni
 • petrografi - taş bilimi
  Kelime Kökeni
 • sofizm - fel. bilgicilik
  Kelime Kökeni
 • fitness - sağlıklı yaşam
  Kelime Kökeni
 • direktif - yönerge
  Kelime Kökeni
 • restitüsyon - yeniden tasarımlama
  Kelime Kökeni
 • imaj - ruh b. imge
  Kelime Kökeni
 • fotometre - fiz. ışıkölçer
  Kelime Kökeni
 • senkroni - db. eş zamanlılık
  Kelime Kökeni
 • lifting - gerdirme
  Kelime Kökeni
 • psikanaliz - ruh. b. ruhsal çözümleme
  Kelime Kökeni
 • workout - alıştırma
  Kelime Kökeni
 • stabilizasyon - ekon. istikrar
  Kelime Kökeni
 • histolog - doku bilimci
  Kelime Kökeni