Kelime Kökeni: Aforoz - Toplum Dışılama


TDK Yazım kurallarımıza göre ”aforoz” kelimesinin kökeni Eski Yunancadandır.
Karşılığı ”toplum dışılama” şeklinde olup anlamı ”1. Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. 2. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma.” şeklindedir.


Kelime : aforoz

Kökeni : Rum.

Karşılığı : toplum dışılama

Anlamı : 1. Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. 2. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma.

Diğer Konular

 • teorisyen - kuramcı
  Kelime Kökeni
 • teokrasi - top. b. din erki
  Kelime Kökeni
 • realite - gerçeklik
  Kelime Kökeni
 • otoban - otoyol
  Kelime Kökeni
 • konservatör - tutucu
  Kelime Kökeni
 • gidon - yönelteç
  Kelime Kökeni
 • remiks - müz. ve sin. bindirim
  Kelime Kökeni
 • interferometri - fiz. girişim ölçme
  Kelime Kökeni
 • biyonik - dirim kurgusal
  Kelime Kökeni
 • meteoroloji - hava bilgisi
  Kelime Kökeni
 • branş - kol
  Kelime Kökeni
 • diskalifiye - 1. sp. yarış dışı, 2. dışlanma.
  Kelime Kökeni
 • print - 1. baskı, 2. bl. çıktı
  Kelime Kökeni
 • düalist - fel. ikici
  Kelime Kökeni
 • analizör - çözümler
  Kelime Kökeni