Kelime Kökeni: Afazi - Tıp Söz Yitimi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”afazi” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”tıp söz yitimi” şeklinde olup anlamı ”Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı.” şeklindedir.


Kelime : afazi

Kökeni : Fr. aphasie

Karşılığı : tıp söz yitimi

Anlamı : Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı.

Diğer Konular

 • tansiyometri - gerilim ölçümü
  Kelime Kökeni
 • modern - çağdaş
  Kelime Kökeni
 • penaltı - sp. ceza atışı
  Kelime Kökeni
 • metodolojik - yöntem bilimsel
  Kelime Kökeni
 • enstantane - anlık
  Kelime Kökeni
 • ajite - körüklenmiş
  Kelime Kökeni
 • leksikografi - sözlük bilgisi
  Kelime Kökeni
 • oligopol - ekon. azel
  Kelime Kökeni
 • hermetik - yalıtımlı
  Kelime Kökeni
 • lokatif - db. bulunma durumu
  Kelime Kökeni
 • rasyonalizasyon - ussallaştırma
  Kelime Kökeni
 • modül - parça
  Kelime Kökeni
 • propagandist - tanıtıcı
  Kelime Kökeni
 • bateri - müz. davul
  Kelime Kökeni
 • akvarist - akvaryumcu
  Kelime Kökeni