Kelime Kökeni: Adisyon - Hesap


TDK Yazım kurallarımıza göre ”adisyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”hesap” şeklinde olup anlamı ”Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası.” şeklindedir.


Kelime : adisyon

Kökeni : Fr. addition

Karşılığı : hesap

Anlamı : Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası.

Diğer Konular

 • parafazi - ruh b. söz karışıklığı
  Kelime Kökeni
 • mega - büyük, dev, devasa, çok büyük
  Kelime Kökeni
 • fabrika - üretimevi
  Kelime Kökeni
 • popülizm - halk yardakçılığı
  Kelime Kökeni
 • koleksiyon - derlem
  Kelime Kökeni
 • misyon - 1. görev, 2. amaç
  Kelime Kökeni
 • jam-session - toplu caz
  Kelime Kökeni
 • kameraman - sin. ve TV çekimci
  Kelime Kökeni
 • gerundium - db. zarf-fiil
  Kelime Kökeni
 • emboli - tıp damar tıkanıklığı
  Kelime Kökeni
 • inkübatör - kuluçkalık
  Kelime Kökeni
 • panik - ürkü
  Kelime Kökeni
 • kramp - tıp kasınç
  Kelime Kökeni
 • jüri - 1. seçiciler kurulu, 2. huk. hakem heyeti
  Kelime Kökeni
 • aromaterapi - koku tedavisi
  Kelime Kökeni