Kelime Kökeni: Abuli - Ruh B. Irade Yitimi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”abuli” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ruh b. irade yitimi” şeklinde olup anlamı ”Karar verme, dikkat, istekli kımıldama vb. zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti.” şeklindedir.


Kelime : abuli

Kökeni : Fr. aboulie

Karşılığı : ruh b. irade yitimi

Anlamı : Karar verme, dikkat, istekli kımıldama vb. zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti.

Diğer Konular

 • difraksiyon - fiz. kırınım
  Kelime Kökeni
 • transfer - 1. taşıma, 2. ekon. aktarma, 3. sp. alma
  Kelime Kökeni
 • aglütinasyon - biy. kümeleşim
  Kelime Kökeni
 • diaspora - kopuntu
  Kelime Kökeni
 • oşinografi - deniz bilimi
  Kelime Kökeni
 • arboretum - ağaç parkı
  Kelime Kökeni
 • pülverizatör - püskürteç
  Kelime Kökeni
 • idealist - ülkücü
  Kelime Kökeni
 • fotometri - fiz. ışık ölçümü
  Kelime Kökeni
 • referandum - huk. halk oylaması
  Kelime Kökeni
 • histoloji - doku bilimi
  Kelime Kökeni
 • terapist - tıp tedavici
  Kelime Kökeni
 • dealing - tic. satım
  Kelime Kökeni
 • egzersiz - sp. alıştırma
  Kelime Kökeni
 • sürrealist - gerçeküstücü
  Kelime Kökeni