Kelime Kökeni: Abstre - Fel. Soyut


TDK Yazım kurallarımıza göre ”abstre” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. soyut” şeklinde olup anlamı ”Varlığı duyularla algılanamayan” şeklindedir.


Kelime : abstre

Kökeni : Fr. abstrait

Karşılığı : fel. soyut

Anlamı : Varlığı duyularla algılanamayan

Diğer Konular

 • fason - kesim
  Kelime Kökeni
 • hilozoizm - fel. canlı özdekçilik
  Kelime Kökeni
 • megalomani - tıp büyüklük hastalığı
  Kelime Kökeni
 • penis - anat. erkeklik organı
  Kelime Kökeni
 • postulat - man. ve mat. ön doğru
  Kelime Kökeni
 • oftalmoloji - göz bilimi
  Kelime Kökeni
 • kognitif - bilişsel
  Kelime Kökeni
 • oportünizm - fırsatçılık
  Kelime Kökeni
 • plüralizm - 1. top. b. çoğulculuk, 2. fel. çokçuluk
  Kelime Kökeni
 • analjezi - tıp ağrı yitimi
  Kelime Kökeni
 • astrofizik - gök. b. yıldız fiziği
  Kelime Kökeni
 • alkalimetre - kim. alkalölçer
  Kelime Kökeni
 • amplifikatör - fiz. yükselteç
  Kelime Kökeni
 • irrasyonel - fel. us dışı
  Kelime Kökeni
 • akromatopsi - tıp renk körlüğü
  Kelime Kökeni