Nasıl yazılır: zara:fet - zerafet


TDK Yazım kurallarımıza göre ”zara:fet” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”zara:fet” şeklinde doğru yazılır. ”zerafet” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”zara:fet” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”zerafet” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • yarın - ya:rın
  Nasıl Yazılır
 • pera:kende - parakende
  Nasıl Yazılır
 • müteahhit - mütahit
  Nasıl Yazılır
 • herhâlde - herıld
  Nasıl Yazılır
 • erzakı - erzağı
  Nasıl Yazılır
 • tirbuşon - tribuşon, tirbüşon
  Nasıl Yazılır
 • ayrılık - ayrım
  Nasıl Yazılır
 • hibe - hi:be
  Nasıl Yazılır
 • koreografi - karegrafi, kareografi
  Nasıl Yazılır
 • vâris - varis
  Nasıl Yazılır
 • vaka - va:ka
  Nasıl Yazılır
 • satılık - satlık
  Nasıl Yazılır
 • bira:der - bila:der
  Nasıl Yazılır
 • eşya: - eşyalar
  Nasıl Yazılır
 • subasman - su basmanı
  Nasıl Yazılır