Nasıl yazılır: va:riyet - variyet


TDK Yazım kurallarımıza göre ”va:riyet” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”va:riyet” şeklinde doğru yazılır. ”variyet” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”va:riyet” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”variyet” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • operasyon - oparasyon
  Nasıl Yazılır
 • kale almamak - kaideye almamak
  Nasıl Yazılır
 • a:zami: - azemi, aza:mi
  Nasıl Yazılır
 • hâkim - hakim
  Nasıl Yazılır
 • abdest - aptes
  Nasıl Yazılır
 • şalter - şarter
  Nasıl Yazılır
 • mazoşist - mazohist
  Nasıl Yazılır
 • daki:ka - dakka
  Nasıl Yazılır
 • minibüs - münübüs
  Nasıl Yazılır
 • rakip - ra:kip
  Nasıl Yazılır
 • serbest - serbes
  Nasıl Yazılır
 • muha:tap - muhattap
  Nasıl Yazılır
 • i:tiba:rıyla - itibariyle
  Nasıl Yazılır
 • tiksinmek - tiskinmek
  Nasıl Yazılır
 • kâ:nu:nuevvel - ka:nunuevvel
  Nasıl Yazılır