Nasıl yazılır: tiksinmek - tiskinmek


TDK Yazım kurallarımıza göre ”tiksinmek” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”tiksinmek” şeklinde doğru yazılır. ”tiskinmek” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”tiksinmek” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”tiskinmek” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • natır - tellak
  Nasıl Yazılır
 • mahsus - mahsuz, ma:sus
  Nasıl Yazılır
 • özgü - özel
  Nasıl Yazılır
 • vaha:met - vehamet
  Nasıl Yazılır
 • sait - sa:it
  Nasıl Yazılır
 • a:zami: - azemi, aza:mi
  Nasıl Yazılır
 • ukala: - ukele, ukela
  Nasıl Yazılır
 • la:kayıt - lakayt
  Nasıl Yazılır
 • mülteci - mürteci
  Nasıl Yazılır
 • deyiş - deyim
  Nasıl Yazılır
 • poğaça - poaça, poça, boğça
  Nasıl Yazılır
 • eşya: - eşyalar
  Nasıl Yazılır
 • kâ:nu:nusa:ni - ka:nu:nusa:ni:
  Nasıl Yazılır
 • risk - riks
  Nasıl Yazılır
 • istifa: - isti:fa
  Nasıl Yazılır