Nasıl yazılır: telaffuz - tela:fuz


TDK Yazım kurallarımıza göre ”telaffuz” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”telaffuz” şeklinde doğru yazılır. ”tela:fuz” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”telaffuz” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”tela:fuz” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • meydana gelen - gerçekleşen
  Nasıl Yazılır
 • Sivas - Sıvas
  Nasıl Yazılır
 • iltica - irtica
  Nasıl Yazılır
 • pantolon - pantalon
  Nasıl Yazılır
 • kalemşor - kalemşör
  Nasıl Yazılır
 • seda: - sada
  Nasıl Yazılır
 • çikolata - çukulata, çukolata
  Nasıl Yazılır
 • bilfiil - birfiil
  Nasıl Yazılır
 • menajer - menejer, menecer
  Nasıl Yazılır
 • tahammül - taha:mül
  Nasıl Yazılır
 • taktir - takdir
  Nasıl Yazılır
 • değer - deyer
  Nasıl Yazılır
 • şûra - şura
  Nasıl Yazılır
 • kangren - gangren
  Nasıl Yazılır
 • Zenci - Zenci:
  Nasıl Yazılır