Nasıl yazılır: taammüden - taamüden, ta:müden


TDK Yazım kurallarımıza göre ”taammüden” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”taammüden” şeklinde doğru yazılır. ”taamüden, ta:müden” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”taammüden” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”taamüden, ta:müden” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • nüsha - nüsha:
  Nasıl Yazılır
 • âraz - araz
  Nasıl Yazılır
 • rakam - rakkam
  Nasıl Yazılır
 • geçen hafta - geçtiğimiz hafta
  Nasıl Yazılır
 • hemşire - hemşi:re
  Nasıl Yazılır
 • peştamal - peştemal
  Nasıl Yazılır
 • ziynet - ziğnet
  Nasıl Yazılır
 • erkân - erkan
  Nasıl Yazılır
 • taşikardi - takikardi
  Nasıl Yazılır
 • çok güzel - korkunç güzel
  Nasıl Yazılır
 • Tu:ba: - Tu:ba
  Nasıl Yazılır
 • terörist - törörist
  Nasıl Yazılır
 • şimdi - şindi
  Nasıl Yazılır
 • salamanje - salomanje, salomance
  Nasıl Yazılır
 • tampon - tanpon
  Nasıl Yazılır