Nasıl yazılır: subasman - su basmanı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”subasman” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”subasman” şeklinde doğru yazılır. ”su basmanı” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”subasman” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”su basmanı” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • herkes - herkez, herkeş
  Nasıl Yazılır
 • ilişkin - ilgili
  Nasıl Yazılır
 • geometri - go:metri, gö:metri
  Nasıl Yazılır
 • rakam - rakkam
  Nasıl Yazılır
 • kuvöz - küvöz
  Nasıl Yazılır
 • haki:katen - hakkaten
  Nasıl Yazılır
 • muharebe - muhabere
  Nasıl Yazılır
 • teneffüs - tenefüs
  Nasıl Yazılır
 • satılık - satlık
  Nasıl Yazılır
 • nilüfer - nülüfer
  Nasıl Yazılır
 • iskonto - ıskonto
  Nasıl Yazılır
 • ıztırar - ıstırar
  Nasıl Yazılır
 • za:lim - zalim
  Nasıl Yazılır
 • yararı - yara:rı
  Nasıl Yazılır
 • Yunan - Yunanlı
  Nasıl Yazılır