Nasıl yazılır: mizaç - mi:zaç


TDK Yazım kurallarımıza göre ”mizaç” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”mizaç” şeklinde doğru yazılır. ”mi:zaç” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”mizaç” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”mi:zaç” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • erozyon - erezyon
  Nasıl Yazılır
 • adale - adele
  Nasıl Yazılır
 • şarj - şarz
  Nasıl Yazılır
 • natürel - naturel
  Nasıl Yazılır
 • doldurmak - fullemek
  Nasıl Yazılır
 • fizik tedavi - fizik tedavisi
  Nasıl Yazılır
 • ka:til - katil
  Nasıl Yazılır
 • buradaki - burada:ki
  Nasıl Yazılır
 • mâni - mani
  Nasıl Yazılır
 • afili - afilli
  Nasıl Yazılır
 • aut - avut
  Nasıl Yazılır
 • meclisin - mecli:sin
  Nasıl Yazılır
 • satılık - satlık
  Nasıl Yazılır
 • masumiyet - masuniyet
  Nasıl Yazılır
 • kabîl - kabil
  Nasıl Yazılır