Nasıl yazılır: kalemşor - kalemşör


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kalemşor” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”kalemşor” şeklinde doğru yazılır. ”kalemşör” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”kalemşor” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”kalemşör” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • serbest - serbes
  Nasıl Yazılır
 • bilumum - bilimum
  Nasıl Yazılır
 • taşeron - taşaron
  Nasıl Yazılır
 • ultrason - ultrasyon
  Nasıl Yazılır
 • komodin - komidin
  Nasıl Yazılır
 • risk - riks
  Nasıl Yazılır
 • manipülasyon - manüpülasyon
  Nasıl Yazılır
 • istihkâm - istihkam
  Nasıl Yazılır
 • rezervasyon - rezarvasyon
  Nasıl Yazılır
 • fantezi - fanta:zi, fantazi
  Nasıl Yazılır
 • zana:at - zenaat
  Nasıl Yazılır
 • koreografi - karegrafi, kareografi
  Nasıl Yazılır
 • dünya: - dünya
  Nasıl Yazılır
 • naylon - laylon
  Nasıl Yazılır
 • va:riyet - variyet
  Nasıl Yazılır