Nasıl yazılır: kahvaltı - ka:valtı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kahvaltı” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”kahvaltı” şeklinde doğru yazılır. ”ka:valtı” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”kahvaltı” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”ka:valtı” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • vâkıâ - vakıa
  Nasıl Yazılır
 • saba: (sabah yeli) - saba
  Nasıl Yazılır
 • dünya: - dünya
  Nasıl Yazılır
 • koreografi - karegrafi, kareografi
  Nasıl Yazılır
 • için - adına
  Nasıl Yazılır
 • âdem - adem
  Nasıl Yazılır
 • akraba: - akra:ba:
  Nasıl Yazılır
 • ızdırap - ıstırap
  Nasıl Yazılır
 • eşek - eşşek
  Nasıl Yazılır
 • âmâ - ama
  Nasıl Yazılır
 • proletarya - proleterya
  Nasıl Yazılır
 • yumurta - yımırta
  Nasıl Yazılır
 • yarın - ya:rın
  Nasıl Yazılır
 • bugünkü - bugünki
  Nasıl Yazılır
 • magma - mağma
  Nasıl Yazılır