Nasıl yazılır: kabîl - kabil


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kabîl” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”kabîl” şeklinde doğru yazılır. ”kabil” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”kabîl” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”kabil” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • öğrenim - öğretim
  Nasıl Yazılır
 • tezkere - teskere
  Nasıl Yazılır
 • ekstra - ekistra
  Nasıl Yazılır
 • a:ferin - a:ferim, aferim
  Nasıl Yazılır
 • ra:kım - rakım
  Nasıl Yazılır
 • âciz - aciz
  Nasıl Yazılır
 • Karaimce - Karayca
  Nasıl Yazılır
 • hakem - ha:kem
  Nasıl Yazılır
 • Hristiyan - Hıristiyan
  Nasıl Yazılır
 • siya:sal - siyasal
  Nasıl Yazılır
 • Afgan - Afganlı
  Nasıl Yazılır
 • taşikardi - takikardi
  Nasıl Yazılır
 • arabesk - arabeks
  Nasıl Yazılır
 • kimya:sal - kimyasal
  Nasıl Yazılır
 • laik - la:ik, la:yik
  Nasıl Yazılır