Nasıl yazılır: kâ:bu:su - kâ:busu


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kâ:bu:su” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”kâ:bu:su” şeklinde doğru yazılır. ”kâ:busu” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”kâ:bu:su” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”kâ:busu” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • vekâ:letna:me - vekaletname
  Nasıl Yazılır
 • muharebe - muhabere
  Nasıl Yazılır
 • düğüm - düyüm
  Nasıl Yazılır
 • koreografi - karegrafi, kareografi
  Nasıl Yazılır
 • direkt - direk
  Nasıl Yazılır
 • voleybol - valeybol, veleybol
  Nasıl Yazılır
 • terörist - törörist
  Nasıl Yazılır
 • kolej - kollej
  Nasıl Yazılır
 • müsa:it - müsayit
  Nasıl Yazılır
 • şa:ibe - şayibe
  Nasıl Yazılır
 • Hint - Hintli
  Nasıl Yazılır
 • stadyum - statyum
  Nasıl Yazılır
 • şûra - şura
  Nasıl Yazılır
 • paragraf - parağraf
  Nasıl Yazılır
 • fâni - fani
  Nasıl Yazılır