Nasıl yazılır: fakir - fa:kir


TDK Yazım kurallarımıza göre ”fakir” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”fakir” şeklinde doğru yazılır. ”fa:kir” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”fakir” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”fa:kir” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • sela: - sala
  Nasıl Yazılır
 • kupür - küpür
  Nasıl Yazılır
 • meydana gelen - gerçekleşen
  Nasıl Yazılır
 • yönetmelik - yönetmenlik
  Nasıl Yazılır
 • panorama - panaroma
  Nasıl Yazılır
 • subasman - su basmanı
  Nasıl Yazılır
 • illüzyon - ilizyon, ilüzyon
  Nasıl Yazılır
 • nispet - nisbet
  Nasıl Yazılır
 • hâlâ - hala
  Nasıl Yazılır
 • mâni - mani
  Nasıl Yazılır
 • nefîs - nefis
  Nasıl Yazılır
 • tembel - tenbel
  Nasıl Yazılır
 • zafer - za:fer
  Nasıl Yazılır
 • müsa:it - müsayit
  Nasıl Yazılır
 • bisküvi - püsküüt, pisküüt, büsküüt, pisküvi, püsküvüt...
  Nasıl Yazılır