Nasıl yazılır: etken - etkin


TDK Yazım kurallarımıza göre ”etken” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”etken” şeklinde doğru yazılır. ”etkin” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”etken” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”etkin” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • miting - mi:ting
  Nasıl Yazılır
 • geometri - go:metri, gö:metri
  Nasıl Yazılır
 • ısı - sıcaklık
  Nasıl Yazılır
 • müra:caat - müracat
  Nasıl Yazılır
 • mantalite - mentalite
  Nasıl Yazılır
 • hâl - hal
  Nasıl Yazılır
 • ilişkin - ilgili
  Nasıl Yazılır
 • taşikardi - takikardi
  Nasıl Yazılır
 • Necati Cu:malı - Necati Cumalı
  Nasıl Yazılır
 • tari:kat - ta:rikat
  Nasıl Yazılır
 • muşamba - muşanba
  Nasıl Yazılır
 • koreografi - karegrafi, kareografi
  Nasıl Yazılır
 • yakınımdır - yaki:nimdir
  Nasıl Yazılır
 • tellak - tellal
  Nasıl Yazılır
 • Zenci - Zenci:
  Nasıl Yazılır