Nasıl yazılır: ekibi - eki:bi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”ekibi” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”ekibi” şeklinde doğru yazılır. ”eki:bi” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”ekibi” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”eki:bi” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • menisküs - menüsküs
  Nasıl Yazılır
 • musahabe - muhasebe
  Nasıl Yazılır
 • a:hize - ahi:ze
  Nasıl Yazılır
 • deyiş - deyim
  Nasıl Yazılır
 • kozmetik - kozmatik
  Nasıl Yazılır
 • abdest - aptes
  Nasıl Yazılır
 • dâhi - dahi
  Nasıl Yazılır
 • parlamenter - parlementer
  Nasıl Yazılır
 • bira:der - bila:der
  Nasıl Yazılır
 • laik - la:ik, la:yik
  Nasıl Yazılır
 • gazabı - gaza:bı
  Nasıl Yazılır
 • tellak - tellal
  Nasıl Yazılır
 • artist - artiz, artis
  Nasıl Yazılır
 • aut - avut
  Nasıl Yazılır
 • çekingen - çekimser
  Nasıl Yazılır