Nasıl yazılır: ciğer - ciyer


TDK Yazım kurallarımıza göre ”ciğer” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”ciğer” şeklinde doğru yazılır. ”ciyer” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”ciğer” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”ciyer” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • gangster - gangaster
  Nasıl Yazılır
 • masumiyet - masuniyet
  Nasıl Yazılır
 • ziynet - ziğnet
  Nasıl Yazılır
 • fizik tedavi - fizik tedavisi
  Nasıl Yazılır
 • laik - la:ik, la:yik
  Nasıl Yazılır
 • atölye - atelye
  Nasıl Yazılır
 • lise - li:se
  Nasıl Yazılır
 • şimdi - şindi
  Nasıl Yazılır
 • ata binmek - at binmek
  Nasıl Yazılır
 • mera:kını - merağını
  Nasıl Yazılır
 • teşvik - teşfik
  Nasıl Yazılır
 • zana:at - zenaat
  Nasıl Yazılır
 • erkân - erkan
  Nasıl Yazılır
 • program - proğram, prooram
  Nasıl Yazılır
 • ekibi - eki:bi
  Nasıl Yazılır