Nasıl yazılır: âraz - araz


TDK Yazım kurallarımıza göre ”âraz” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”âraz” şeklinde doğru yazılır. ”araz” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”âraz” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”araz” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • nefîs - nefis
  Nasıl Yazılır
 • hakem - ha:kem
  Nasıl Yazılır
 • vekâ:letna:me - vekaletname
  Nasıl Yazılır
 • tasfiye - tavsiye
  Nasıl Yazılır
 • bekâr - bekar
  Nasıl Yazılır
 • ma:ru:za:t - mazurat
  Nasıl Yazılır
 • tırabzan - trabzan
  Nasıl Yazılır
 • gazete - gaste, gazte
  Nasıl Yazılır
 • muharebe - muhabere
  Nasıl Yazılır
 • ajitasyon - acitasyon
  Nasıl Yazılır
 • izolasyon - izalasyon
  Nasıl Yazılır
 • silahşor - silahşör
  Nasıl Yazılır
 • iskambil - iskâmbil
  Nasıl Yazılır
 • tetanos - tetanoz
  Nasıl Yazılır
 • merhaba - meraba
  Nasıl Yazılır