Nasıl yazılır: antrparantez - antiparantez


TDK Yazım kurallarımıza göre ”antrparantez” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”antrparantez” şeklinde doğru yazılır. ”antiparantez” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”antrparantez” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”antiparantez” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • meydana gelen - meyda:na gelen
  Nasıl Yazılır
 • naylon - laylon
  Nasıl Yazılır
 • adale - adele
  Nasıl Yazılır
 • şifahi - şifai
  Nasıl Yazılır
 • muha:tap - muhattap
  Nasıl Yazılır
 • mahlu:kat - mahlu:katlar
  Nasıl Yazılır
 • minibüs - münübüs
  Nasıl Yazılır
 • karşılık - karşın
  Nasıl Yazılır
 • akupunktur - akapunktur
  Nasıl Yazılır
 • musahabe - muhasebe
  Nasıl Yazılır
 • vahim - va:him
  Nasıl Yazılır
 • Ha:cettepe - Hacettepe
  Nasıl Yazılır
 • aldırmazlık - aldırmamazlık
  Nasıl Yazılır
 • radyasyon - radyosyon
  Nasıl Yazılır
 • ma:ru:za:t - mazurat
  Nasıl Yazılır