Nasıl yazılır: a:ciza:ne, na:çiza:ne - nacizane


TDK Yazım kurallarımıza göre ”a:ciza:ne, na:çiza:ne” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”a:ciza:ne, na:çiza:ne” şeklinde doğru yazılır. ”nacizane” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”a:ciza:ne, na:çiza:ne” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”nacizane” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • bisküvi - püsküüt, pisküüt, büsküüt, pisküvi, püsküvüt...
  Nasıl Yazılır
 • zararı - zara:rı
  Nasıl Yazılır
 • tari:kat - ta:rikat
  Nasıl Yazılır
 • merhaba - meraba
  Nasıl Yazılır
 • voleybol - valeybol, veleybol
  Nasıl Yazılır
 • karşılık - karşın
  Nasıl Yazılır
 • tuvalet - tuva:let
  Nasıl Yazılır
 • fa:sit daire - fasit daire
  Nasıl Yazılır
 • çinekop - çinakop
  Nasıl Yazılır
 • deyiş - deyim
  Nasıl Yazılır
 • hakem - ha:kem
  Nasıl Yazılır
 • tahterevalli - tahtarevalli
  Nasıl Yazılır
 • hâk - hak
  Nasıl Yazılır
 • çok güzel - korkunç güzel
  Nasıl Yazılır
 • tembih - tenbih
  Nasıl Yazılır