Nasıl yazılır: 4. Levent - 4 Levent


TDK Yazım kurallarımıza göre ”4. Levent” her zaman bu şekilde yazılır.
Bu yüzden ”4. Levent” şeklinde doğru yazılır. ”4 Levent” bu şekilde yazılmaz.


Doğru Yazılışı: ”4. Levent” ✓ (Doğru kullanım)

Yanlış Yazılışı: ”4 Levent” X (Yanlış kullanım)

Diğer Konular

 • değer - deyer
  Nasıl Yazılır
 • ekstra - ekistra
  Nasıl Yazılır
 • tıraş - traş
  Nasıl Yazılır
 • vâsi - vasi
  Nasıl Yazılır
 • mütea:kip - mütaakip
  Nasıl Yazılır
 • kibrit - kirbit
  Nasıl Yazılır
 • tabi - tabii
  Nasıl Yazılır
 • eğer - eyer
  Nasıl Yazılır
 • âyan - ayan
  Nasıl Yazılır
 • ad, -ddi - ad
  Nasıl Yazılır
 • muzdarip - mustarip
  Nasıl Yazılır
 • yâr - yar
  Nasıl Yazılır
 • sela:mı - selamı
  Nasıl Yazılır
 • öğle - öyle
  Nasıl Yazılır
 • fantezi - fanta:zi, fantazi
  Nasıl Yazılır